Υπηρεσίες

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

9

Το ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου ή ενός μέρος κτιρίου που προκύπτει με τη μορφή μελέτης που εκπονείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές – μηχανικούς και εκδίδεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Το κτίριο ή το μέρος αυτού με την έκδοση του πιστοποιητικού κατατάσσεται σε μία κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης από το Α+ έως το Η. Στο ΠΕΑ αναγράφονται, επίσης, πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τις ετήσιες εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Υποχρεωτικά με την έκδοση ΠΕΑ ο επιθεωρητής κρίνει και κάνει τρεις προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

9

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. η έκδοση του ΠΕΑ κτιρίων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Για κτίρια κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται.
  • Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που πωλούνται ή/και ενοικιάζονται. Για τις περιπτώσεις αγοραπωλησιών είναι απαραίτητο για τον συμβολαιογραφικό φάκελο και για τις ενοικιάσεις είναι απαραίτητο για το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.
  • Για κτίρια στα οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250τ.μ. χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα όποια επισκέπτεται συχνά το κοινό. Το ΠΕΑ σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση.
  • Για την εκπόνηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.
  • Για προγράμματα για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους (Προγράμματα Εξοικονομώ).
9

Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

9

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (K.Eν.A.K.)

Με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιχείρηση «Χατζηχρήστου Δημήτριος» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπόνησης ΠΕΑ για ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, για οποιαδήποτε χρήση χωρίς περιορισμό τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει επιθεωρητές Γ΄ Τάξης με εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή ενημέρωση για το αντικείμενο.

Οργανισμοί και εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν για:

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Διευθύνσεις

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453 - θεσσαλονίκη

Αγ.Δημητρίου 41, Τ.Κ. 54632 - θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2314-014001

Email

info@chatzichristou.gr

Χατζηχρήστου

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453
Τηλ.2314-014001

View on Google Maps

Χατζηχρήστου

Αγ.Δημητρίου 41
2314-021776

View on Google Maps

Powered by WebCat - Copyright © , Dimitrios Chatzichristou