Εταιρικό Προφίλ

Το τεχνικό γραφείο, Χατζηχρήστου, ειδικεύεται στην εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών, Ηλεκτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρολογικών Σχεδίων. Στόχος του είναι η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών και απευθύνεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Το γραφείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 από τον Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Α.Π.Θ., κύριο Χατζηχρήστου Δημήτριο και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Π. Κοσμίδη. Αργότερα προστέθηκε στο δυναμικό της εταιρείας ο κύριος Βιλλιώτης Σωτήριος, επίσης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. με γραφείο που εδρέυει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αγίου Δημητρίου. Μέσω της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο χώρο των μελετών προσφέρουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες με επίκεντρο, πάντα, τις ανάγκες των πελατών μας.

Βασικός γνώμονας της επιχείρησής μας είναι η άριστη συνεργασία και η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος δίνοντας την απαραίτητη προσοχή σε κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Σε αυτό συμβάλλει τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και ο διαπιστευμένος εξοπλισμός που διαθέτουμε για την εκπόνηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Η πολυετής εμπειρία αποδεικνύεται από το πλούσιο πελατολόγιο και τη συνεργασία μας με φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες προκειμένου να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.
Στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται η εκπόνηση ηλεκτρολογικού ελέγχου εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, οι θερμογραφικοί έλεγχοι, η γνωστοποίηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) στον ΔΕΔΔΗΕ και στην διεύθυνση ανάπτυξης, η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), κ.α.. Ο Έλεγχος των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων πραγματοποιείται βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 με τη χρήση πιστοποιημένων οργάνων του οίκου FLUKE (1654B και 1664FC). Οι θερμογραφικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση θερμοκαμερών του οίκου FLUKETi9 και TiS40. Η εκπόνηση των σχεδίων πραγματοποιείται με αγορασμένες άδειες προγράμματος CAD. Οι ΗΜ Μελέτες εκπονούνται με τη χρήση αγορασμένου υπολογιστικού προγράμματος. Το γραφείο μας διαθέτει Πιστοποιητικά Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και 14001:2015 και Πιστοποιητικό Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας κατά ISO 45001:2015. Επιπλέον, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας με τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας και του Μηχανικού Επίβλεψης. Τέλος, διαθέτουμε διευρυμένο δίκτυο συνεργατών (τεχνικούς, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, κ.λ.π.) ώστε να είμαστε στην διάθεσή σας για να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

 

Χατζηχρήστου | Τεχνική Εταιρεία

Υπηρεσίες

Στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται:

  • εκπόνηση ηλεκτρολογικού ελέγχου εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  • εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, οι θερμογραφικοί έλεγχοι
  • γνωστοποίηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) στον ΔΕΔΔΗΕ και στην διεύθυνση ανάπτυξης
  • έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

 

9

Πιστοποιήσεις

Διαθέτουμε Πιστοποιητικά Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και 14001:2015 και Πιστοποιητικό Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας κατά ISO 45001:2015.

9

Εξοπλισμός

Διαθέτουμε τα κορυφαία πιστοποιημένα όργανα του οίκου FLUKE. Για τον ηλεκτρολογικό έλεγχο χρησιμοποιούνται τα μοντέλα 1654B και 1664FC και για τον θερμογραφικό έλεγχο, τα μοντέλα Ti9 και TiS40

9

Πελατολόγιο

Περιλαμβάνονται φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, Δημοτικές εγκαταστάσεις αλλά και πελάτες από τον Ιδιωτικό Τομέα

9

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας με τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας και του Μηχανικού Επίβλεψης. Τέλος, διαθέτουμε διευρυμένο δίκτυο συνεργατών (τεχνικούς, μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, κ.λ.π.)

Διευθύνσεις

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453 - θεσσαλονίκη

Αγ.Δημητρίου 41, Τ.Κ. 54632 - θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2314-014001

Email

info@chatzichristou.gr

Χατζηχρήστου

Παντελή Κοσμίδη 4Α, Τ.Κ.54453
Τηλ.2314-014001

View on Google Maps

Χατζηχρήστου

Αγ.Δημητρίου 41
2314-021776

View on Google Maps

Powered by WebCat - Copyright © , Dimitrios Chatzichristou